D50

Information för seriespelet 2018

Seriespelet D50
6 maj              Forsbacka
3 juni              Allmag
26 augusti       Tjörn
9 september   Lysekil-Holma
DM omg. 3     Tjörn

Våra träningstider:
Måndag  9 april    Kl. 18:00 – 19:00
Tisdag   24 april   Kl. 18:00- 19:00
Tisdag   29 maj    Kl. 18:00- 19:00
Tisdag   19 juni    Kl. 19:00-20:00

Träning med Jesper + årskort på rangen kostar 1000 kr.
Betalning görs till Kansliet.

Kapten Katarina Karlsson
Mail 
Mobil: 0703-985 883